Eerste hulp bij groeipijnen

Artikel verschenen in Perspectief, Magazine van Proximus vol nieuwe inzichten voor uw onderneming – editie 7

In de ondernemerswereld wordt vaak gepocht over groeipijnen. Die duiden er immers op dat een bedrijf succesvol is, toch? Niet noodzakelijk. Want wie deze waarschuwingen niet juist interpreteert, zou weleens snel tegen een veel pijnlijkere kater aan kunnen kijken …

“Als een bedrijf groeit, vinden we dat fantastisch. Maar hoe je moet omgaan met groeipijnen die daarmee gepaard gaan, daar hebben we het als ondernemers amper over”, vertelt Matty Paquay. Hij is de stichter van Paquay & Associates, een advieskantoor voor groeibedrijven. “Een groeiend bedrijf leiden is als seks in de jaren vijftig. Er wordt van alles van je verwacht, maar niemand vertelt je wat je moet doen. En zelf wil je het ook niet vragen. Dus leer je al doende. Met vallen en opstaan.”

Typische groeipijnen

Een overvolle agenda die u niet afgewerkt krijgt, medewerkers die te pas en te onpas aan uw mouw trekken, steeds meer werk terwijl u toch extra personeel hebt aangeworven, nauwelijks tijd om na te denken over de toekomst en richting van uw bedrijf … “Voor veel bedrijven zijn typische groeipijnen zo alledaags geworden, dat bedrijfsleiders ze nauwelijks nog herkennen als groeipijnen”, waarschuwt Matty Paquay. Hij vergelijkt groeipijnen met kiespijn: “Bedrijfsleiders proberen groeipijnen veel te lang te negeren als een vervelende kiespijn waar ze wel mee kunnen leven. Tot plots hun tanden beginnen uit te vallen.”

De vervelfase

Volgens Matty Paquay zit bij veel ondernemers de focus dan ook verkeerd. “Groeiende bedrijven krijgen vroeg of laat te kampen met groeipijnen. Maar in plaats van te proberen die pijnen te verlichten, zouden bedrijfsleiders moeten graven naar de oorzaak. Want groeipijnen zijn slechts de symptomen van een dieperliggend probleem.” Dat probleem ligt volgens Matty Paquay bovendien niet bij werknemers of externe omstandigheden, maar bij de bedrijfsleider zelf. “Wanneer een bedrijf groeit, gaat het als het ware vervellen. Het verandert in een ander bedrijf. Vaak heeft de top dat echter niet door, en proberen ze het bedrijf nog altijd te leiden als voordien. Pas als de bedrijfsleiding de groeipijnen erkent als de symptomen van een nieuw bedrijf dat in een oude structuur gekneld zit, kan er vooruitgang geboekt worden.”

Blind innoveren

Bovendien laten bedrijven zich volgens Matty Paquay vangen door de rode lap genaamd innovatie. “Als bedrijfsleiders sneller willen groeien, grijpen ze te vaak blind naar de nieuwste ‘innovaties’ als reddingsboei. Het aantal bedrijven dat geld smijt tegen trendy innovaties zonder echt te begrijpen waarvoor ze dienen noch concrete resultaten te zien, is niet te tellen. Terwijl de cashkoeien van de bestaande business onbewust genegeerd worden. Voor echte innovatie raad ik eerder aan de focus weer op de klant te leggen. Speel in op hun behoeftes en probeer daar een concrete oplossing voor te vinden. Dat leidt volgens mij tot tastbare innovatie die je bedrijf op een gezonde manier doet groeien.”

3 doeltreffende remedies tegen groeipijn

1  Leer neen zeggen

De meeste mensen hebben een aange- boren verlangen om anderen te behagen. Maar bedrijfsleiders van een groeibedrijf moeten snel leren ‘neen’ zeggen, mis- schien zelfs vaker dan ‘ja’. Anders lopen ze het risico dat hun bedrijf een richting uitgroeit die hen niet bevalt.

2  Schrijf uw ‘waarom’ neer

Hoe groter uw bedrijf wordt, hoe meer het begint uit te deinen. Daarom hebt u een duidelijke visie nodig die u begeleidt in uw groei. Tracht een visie uit te tekenen waar alle beslissingnemers zich volledig in kunnen vinden, en leg die visie vervol- gens vast op papier. Zo kunnen er later geen discussies ontstaan over waar je naartoe wil én waarom.

3  Omring u met de juiste mensen

De meeste groeibedrijven kiezen hun eer- ste werknemers uit hun kennissenkring. Dat is immers gemakkelijk en gaat snel. In een later stadium zal die gemakzucht u echter zuur opbreken. Maak van kwaliteit altijd uw eerste criterium, ook al vergt dat wat meer tijd en inzet.

Leestip

De Groeiparadox

Bart Lodewyckx & Matty Paquay – Uitgeverij Neno

In tien praktische hoofdstukken leggen auteurs Bart Lodewyckx (Directeur Unizo Limburg) en Matty Paquay uit wat de meest voorkomende groeipijnen zijn bij kmo’s. Gebaseerd op meer dan 200 bezoeken aan ondernemers door Bart, geeft Matty aan wat er aan de basis van de groeipijnen ligt en hoe ze die concreet kunnen wegwerken. Bovendien is het boek verrijkt met getuigenissen van ervaren ondernemers


in Reis
Wat een Genkie van Anderlecht kan leren