Onze Diensten


HOME >ONZE DIENSTEN

wat we AANBIEDEN 

Oplossingen voor bedrijven

Wij zijn specialisten in zowel economie als informatietechnologie en wij wenden al onze talenten aan om de perfecte oplossing te vinden voor de behoeften van elke klant.

  Workshops

A workshop? Not quite the solution for those who really want to work on your business, right? Well, for some workshops that statement certainly holds true. However, our workshops are developed with a special purpose in mind. Through our workshops we aim to create a shared understanding and vocabulary between those involved in the company. This step is essential, because along the way we will bump into certain elements or processes that no one had previously explicitly considered. This is the moment when it becomes obvious that not everyone views things in the same way. More fundamentally, these workshops also bring to light that most do not use the same language, which only creates confusion. And we’re here to eliminate that by creating a shared vocabulary and ensuring that everyone faces the same direction. Discover the workshops that are already scheduled here. You will also find a link that allows you to get more information for a workshop tailored to your company

Custom Trajectory  

Als er door groei een onevenwichtigheid in uw bedrijf is ontstaan, analyseren we de situatie en stellen we alles bij totdat alles weer soepel verloopt. Vaak helpen de input en inzichten die we opdoen tijdens de workshops of verkennende gesprekken ons om die veranderingen nog sneller door te voeren en bij te sturen.
Daarom stippelen we een traject op maat uit, afgestemd op de behoeften van uw bedrijf. Daarbij kijken we naar het bedrijf als geheel. Bij Paquay & Associates richten we ons niet op één deelgebied zoals HR of marketing, maar kijken we naar de gehele interne organisatie. Omdat we uit ervaring weten dat daar vaak de impact van groei voelbaar is. En als we het gevoel hebben dat er bepaalde aspecten binnen uw bedrijf zijn die wel wat verbetering kunnen gebruiken, dan gaan we daar stap voor stap mee aan de slag. Waar beginnen we dan? Wel, daar waar fine-tuning de grootste impact zal hebben.

Attention to Change


Wij geloven dat verandering goed is. Waar anderen geloven dat zij kunnen rekenen op formules die in het verleden succesvol zijn gebleken, gaan wij voor een andere, verschillende benadering die dichter bij de toekomst staat dan het verleden.

  • Wij helpen u uw bedrijf af te stemmen.
  • Mensen zijn gewoontedieren, dus verandering is per definitie moeilijk. Maar wij zijn er om u te begeleiden.
  • Onze methodes zijn ontwikkeld met deze natuurlijke weerstand in het achterhoofd. 
  • Deze methodes ontlasten de ondernemer en het management team.

Evidence-Based 


Bij Paquay & Associates is er geen ruimte voor giswerk of veronderstellingen. Wij zijn trots op onze op bewijs gebaseerde aanpak die het volgende garandeert:

  • Een grondige financiële analyse.
  • Uw positie op de leercurve.
  • Een diepgaande scan van uw business model.

Guaranteed Follow-up 


Veranderingen doorvoeren, zaken afstemmen en een gemeenschappelijke woordenschat creëren. Dit alles is alleen nuttig op lange termijn met de juiste soort nazorg.

  • We blijven het bedrijf en zijn werknemers gedurende een langere periode volgen.
  • Samen zorgen we ervoor dat veranderingen correct worden doorgevoerd.
  • Loopt alles gesmeerd? Prima! Maar we zullen nog steeds af en toe met het management overleggen.

  Sounding Board

Na een intensieve samenwerking kennen onze specialisten het bedrijf door en door. Met die kennis kan ons team als een nuttig klankbord fungeren. Een belangrijk deel van onze cliëntengebruikt de combinatie van onze interne kennis en externe invalshoek als klankbord voor de eigen aanpak, ideeën en uitdagingen.Soms komen hieruit nieuwe onevenwichtigheden naar voren, maar wij zijn altijd bereid om deze aan te pakken via een nieuw proces op maat. Vaker echter brengt het klankbord zowel nieuwe inzichten als valkuilen aan het licht, waardoor veel onevenwichtigheden vermeden kunnen worden.

Begin uw reis naar betere zaken