MASTER CLASS 
BUSINESS MODELLING 

Bouw je eigen toekomstgerichte business model, en leer hoe je de rest van jeorganisatie hierin mee krijgt.

Ik ben geïnteresseerd

 Home > Master Class >Master Class Business Modelling

1. Wat we doen

Het is in de meeste gevallen niet zo moeilijk om een zicht te krijgen op de producten of diensten die een bedrijf aanbiedt. Maar hoe zit het business-model precies in elkaar? Welke middelen zijn er nodig om welke klanten te bereiken? Welke toegevoegde waarde wordt er eigenlijk aangeboden en waar wordt die gecreëerd? En welke kosten staan daar tegenover?

Unknown, unloved

Ook de ondernemer heeft lang niet altijd een juist beeld van het business-model waarmee zijn bedrijf vandaag functioneert. Meer nog, de ervaring leert dat leden van een team dat al jaren samenwerkt, toch allemaal een ander beeld hebben van het business model waarmee ze werken.

Heel vaak is dat model in een ver verleden organisch gegroeid. Niemand heeft zich sindsdien afgevraagd of en hoe dat model eigenlijk werkt. De vraag of dat model voor verbetering vatbaar is, leeft al helemaal niet.

Business Model Canvas

Een denkoefening starten rond het eigen business model is minder evident dan het in eerste opzicht zou kunnen lijken. Niet iedereen binnen het bedrijf heeft immers dezelfde kijk op wat er gebeurt, beschikt over dezelfde terminologie en heeft dezelfde ervaring. Hierdoor monden veel goedbedoelde sessies om met een toegewijd team te werken aan het business model uit in verwarring en frustratie. En alles blijft bij het oude.

Alexander Osterwald en Yves Pigneur ontwikkelden een techniek waarmee het denkproces rond het ontwikkelen en testen van business modellen sterk werd vereenvoudigd. In hun boek Business Model Generation, één van de best verkopende managementboeken van het laatste decennium, stellen ze hun Business Model Canvas voor.

Sinds het verschijnen van het boek in 2008, zijn er al tallozen bedrijven aan de slag gegaan met het Business Model Canvas. Jammer genoeg niet altijd met evenveel succes. De methodologie mag het denkproces dan wel verbeteren en vereenvoudigen, het blijft een techniek waar, wilt u hem goed uitvoeren, ervaring en kennis voor nodig blijft. Men raakt met het business model bovendien aan de essentie van het bedrijf. De minste fout kan nefaste gevolgen hebben.

Matty Paquay is één van de slechts 30 gecertifieerde trainers wereldwijd, die door de auteurs van Business Model Generation zelf werden opgeleid. Hij is uitstekend geplaatst om u de technieken van Business Model Canvas op een juiste manier aan te leren.

Wat kan je na deze Master Class?

 • Een inzicht rond hoe een bestaande business werkt en georganiseerd is gestructureerd (visueel) opbouwen
  • Zodat je kan checken of alle nodige elementen aanwezig zijn, of er blind spots zijn waardoor de werking niet optimaal loopt
  • Zodat je op een zeer duidelijke manier jouw inzichten kan overbrengen op een groep
 • Experimenteren met inzichten en ideeën over een toekomstige business
  • Zodat je kan checken of alle nodige elementen aanwezig zijn, of er blind spots zijn waardoor de werking niet optimaal loopt
  • Zodat je op een zeer duidelijke manier jouw inzichten kan overbrengen op een groep
 • De impact van veranderingen in de omgeving van jouw business scherper inschatten en deze vertalen naar de organisatie
 • De impact van strategische beslissingen makkelijker uitbeelden en laten begrijpen binnen een management team, binnen een organisatie … op zo een manier dat meer mensen in de organisatie zelfstandig verder kunnen analyseren wat deze veranderingen met zich mee brengen
 • Ideeën testen, bijschaven, laten evolueren en dit proces gestructureerd en toch heel creatief managen
 • Mobilseren door het vertellen van een verhaal over een business op zo een manier dat mensen beter begrijpen hoe het werkt of zal werken
 • De impact van kleine en minder kleine elementen in het business model beter inschatten en kunnen vertalen naar de impact op rendement van de organisatie
 • Bij strategische beslissingen opties duidelijker inzichtelijk maken voor alle betrokken partijen
 • Een portfolio van business modellen die je moet managen beter begrijpen
  • Hoe beïnvloeden ze elkaar? Hoe versterken ze elkaar? Hoe verzwakken ze elkaar?
  • Welke moet ik optimaliseren en hoe?
  • Met welke moet ik meer experimenteren en hoe?
 • Concurrentie analyse: je hebt de skills om voorbij de buitenlaag te kijken naar concurrenten en hun business model te “reverse engineren”

2. Voor wie?

 • Ondernemers
 • CEO's
 • marketing managers
 • sales managers
 • finance managers
 • operations managers
 • product managers
 • hr managers
 • ... 

Iedereen die een bedrijf of organisatie door een transformatie moet loodsen en daarbij het bouwproces van het bedrijf van de volgende fase zoals een architect wil aanpakken: uittekenen wat je gaat bouwen, iedereen aligneren, duidelijk kunnen presenteren/communiceren wat je wil bouwen, … zorgen dat alles als een stabiel systeem ‘samen hangt’.

3.Praktisch


De master class is opgebouwd in 2 delen. Voor elk deel wordt een dag uitgetrokken. In een eerste fase is het belangrijk dat iedereen het model en alle onderdelen ervan goed begrijpt. En daarna komt het tweede, even essentiële onderdeel dat dient om de aangeleerde methodologie zelf onder de niet te krijgen. Samengevat komt die neer op: oefenen, oefenen en oefenen.

Wij bieden een "open" en een "on-demand" aanbod aan. 

The following dates are available.

Open offer

 • Winter edition : 23/01/2024 & 24/01/2024
 • Spring edition : 07/05/2024 & 08/05/2024
 • Summer edition : 02/07/2024 & 03/07/2024 

Price: 2.000 euro/participant excl VAT incl access to online video course for 6 months (worth 1.000 euro), incl training notes, lunch

LocationOrshof: Heymansweg 2, Oudsbergen


On-demand

 • Als u een workshop wilt organiseren met uw managementteam, kunnen wij deze op verzoek ontwikkelen en organiseren.
 • Als u een workshop wilt organiseren met een groep managers, kunnen wij deze op verzoek ontwikkelen en organiseren.

Locations: Orshof: Heymansweg 2, Oudsbergen or at a location suited to host this kind of training practically

Begin uw reis naar betere zaken