Algemene Voorwaarden P&A

Door gebruik te maken van deze trainingsmiddelen ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Paquay & Associates BV. 

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave, zelfs gedeeltelijk, mag verveelvoudigd, gereproduceerd, gedigitaliseerd, openbaar gemaakt of anderszins gebruikt worden, behoudens de bij wet bepaalde uitzonderingen, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de auteur of de respectievelijke rechthebbende. Alle rechten op de verklarende en illustrerende grafieken en afbeeldingen in deze uitgave behoren uitsluitend toe aan Paquay & Associates BV.